Службе и руководиоци

Вршење широког спектра делатности захтева пре свега запосленост разних профила занимања високе квалификационе структуре и добро постављену организациону структуру која омогућује одрађивање свих постављених задатака и брзу реакцију на свакодневно решавање проблема.

Надзорни одбор

Председник надзорног одбора Зоран Попов дипл инж саобраћаја
Заменик Председника надзорног одбора Раде Шибалић дипл економиста
Члан Иштван Бичкеи дипл економиста

Организациона структура

Zaposleni Stablo Cirilica