Оглашавање

Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
Текст огласа
Текст огласа и Понуда
Kонкурс за издавање пословног простора
Оглас за кошење траве
Оглас за давање у закуп површине јавне намене ради постављања киоска
Оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј
Оглас за давање у закуп површине јавне намене ради постављања киоска