2016


Набавка добара - Електрична енергија

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Продужење рока за достављање понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора


Набавка услуга - Услуге геометра

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга - Израда пројектно-техничке документације за периодично одржавање путева

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Продужење рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Набавка радова - Фарбање хоризонталне сигнализације

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Набавка радова - Уређење банкина

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга - Одржавање јавне расвете

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Продужење рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Набавка радова - Крпљење ударних рупа

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације


Набавка радова - Постављање туцаничког застора на неасфалтираним путевима

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Радови на наношењу новог асфалтног слоја на путу у улици Змај Јовина у Бечеју

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације


Радови на реконструкцији тротоара у насељеном месту Бечеј

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Изградња и реконструкција паркинг места у улици Милоша Црњанског испред предшколске установе Лабуд Пејовић у Бечеју

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација