2015

Извођење радова на насипању струганог асфалта

Извођење радова на насипању струганог асфалта са набавком материјала – песка у улици Владимира Назора (од улице др Петера Ђетваиа до улице Радничке) и у улици Речо Јаноша (од улице Др Имреа Киша до улице Др Петера Ђетваиjа) у Бачком Петровом Селу

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Промена одлуке о додели уговора
Извођење радова на реконструкцији уличне расвете улица
Реконструкција јавне расвете код установе Ђорђе Предин Баџа- Установа за спортску и културну активност Бечеј
Услуге ревизије финансисјког извештаја за 2014. и 2015. годину за ЈП Дирекција за изградњу Бечеј
Услуга са набавком материјала за одржавање општинских путева и улица на територији општине Бечеј у зимском периоду од 15.11.2015. до 15.03.2016. године – зимска служба
Радови на „Изградњи саобраћајнице у улици Речо Јаноша (од улице Арпада Г.Балажа до улице Алексе Шантића) у Бачком Петровом Селу“