Јавна расвета

Jавно предузеће Дирекција за изградњу Бечеј се бави одржавањем јавне расвете.

Такође, врши плаћање утрошка електричне енергије за јавну расвету за сва насељена места на територији општине Бечеј.

Радови на годишњем одржавању јавне расвете обухватају отклањање неправилности на мрежи јавног осветљења на територији општине Бечеј.

По пријави грађана врши се замена неисправне опреме на јавној расвети.

Сваке године поставља се декоративна расвета за божићне и новогодишње празнике. На основу материјалних могућности врши се допуна новогодишње расвете. rasvete.