Именик

Презиме Име Одељење Телефон Локал Мобилни Е-пошта Радно место
Матић Горан / 021/69-11-985 104 065/565-55-15 goranmatic78@yahoo.com Директор
Попов Сандра Финансије 021/69-11-985 103 064/849-18-24 sandra.popov@direkcijabecej.co.rs Финансијски руководилац
Бичкеи Иштван Финансије 021/69-11-985 103 / / Самостални стручни сарадник плана и анализе
Стакић Душан Финансије 021/69-11-985 106 / dusan.stakic@direkcijabecej.co.rs Сарадник
Давидов Душица Правна и општа служба 021/69-11-985 103 064/217-75-43 dusica.davidov@direkcijabecej.co.rs Руководилац, правне и опште службе
Чиплић Милена Правна и општа служба 021/69-11-985 / / stankomdirekt@gmail.com Технички секретар
Бига Ђукић Јасминка Правна и општа служба 021/69-11-985 / / / Спремачица – курир
Пркословачки Драгана Рачуноводствена служба 021/69-11-985 105 / dragana.prkoslovacki@direkcijabecej.co.rs Шеф рачуноводства
Штрбачки Цвета Рачуноводствена служба 021/69-11-985 105 / cveta.strbacki@direkcijabecej.co.rs Главни књиговођа
Ботка Зорица Рачуноводствена служба 021/69-11-985 107 / / Књиговођа
Драгин Зоран Служба за развој 021/69-11-985 106 064/328-08-51 zoran.dragin@direkcijabecej.co.rs Стручни сарадник за комунално одржавање
Намачински Гордана Служба за развој 021/69-11-985 107 / / Сарадник за административно техничке послове
Вујиновић Виђенко Служба за развој 021/69-11-985 106 064/849-18-23 vidjenko.vujinovic@direkcijabecej.co.rs Сарадник за комуналну изградњу и одржавање
Туцић Александар Служба за развој 021/69-11-985 106 064/849-18-22 aleksandar.tucic@direkcijabecej.co.rs Сарадник за припрему и уређење грађевинског земљишта
Кути Имре Урбанистичка служба 021/69-11-985 108 / stankomb@gmail.com Главни градски архитекта – Руководилац службе за урбанизам
Киш Тереза Урбанистичка служба 021/69-11-985 108 / stankomb@gmail.com Орговорни урбаниста
Говедарица Андреа Урбанистичка служба 021/69-11-985 108 / stankomb@gmail.com Орговорни урбаниста
Хајдер Идеи Татјана Урбанистичка служба 021/69-11-985 108 / stankomb@gmail.com Стручни сарадник – урбаниста
Аврамов Раде Урбанистичка служба 021/69-11-985 108 / stankomb@gmail.com Стручни сарадник – урбаниста